La direcció de recursos humans a hores com a estratègia

Estem acostumats a repartir les tasques de l’empresa per departaments, és a dir, que sigui el nostre equip qui s’encarregui de tot.

Però avui dia fer les coses com abans no funciona: no hi ha el mateix pressupost per tenir un equip complet per a cada cosa, hem de ser més flexibles per adaptar-nos amb rapidesa als canvis de mercat, a la competència creixent… I ho hem de fer amb totes les eines al nostre abast, de forma ràpida i, per suposat, sovint “creativa”.

Per això, ha entrat en joc una nova forma de treure-li més profit al nostre capital humà i alhora aconseguir millors resultats: l’outsourcing de Recursos Humans, o dit de forma col·loquial, la direcció de recursos humans per hores.

Sol passar que les empreses no tinguin prou moviment, sigui quina sigui la mida, que justifiqui econòmicament tenir en plantilla una o diverses persones especialitzades en la direcció de Recursos Humans.

Significa això que no podem comptar amb un professional de primer nivell en aquesta àrea, que tingui una àmplia experiència i capacitat per prendre decisions estratègiques? Per suposat que no! L’outsourcing ens permet comptar amb aquest perfil professional, i amb el seu equip de suport, de forma totalment adaptada a les nostres necessitats.

Però, quins avantatges té contractar un outsourcing de Recursos Humans?

  • La principal raó per la qual les empreses externalitzen els recursos humans és la gestió del dia a dia: un professional qualificat que els ajudi a resoldre conflictes, mitjançar entre persones i entre equips, treballar les relacions interpersonals…
  • Optimitzes els recursos: disposes d’un professional de primer nivell i un equip especialitzat per una quota fixa mensual, per tant tens un especialista per a cada situació que ho requereixi per un cost mínim.
  • A més, variabilitzes el cost del departament de Recursos Humans: s’acorda una dedicació en funció de la càrrega de treball de cada empresa, i inclús de forma estacional.
  • Estadísticament, els resultats són millors, especialment en èpoques de canvi: el professional aporta un punt de vista objectiu i “fresc”.
  • A partir del punt anterior, un avantatge per a la direcció de l’empresa: el professional extern pot prendre amb més facilitat decisions complicades i/o delicades i executar-les.
  • En comptar amb un equip de suport, es redueixen els temps de reclutament i selecció de personal.
  • A banda, la direcció de l’empresa compta amb un assessorament extern i un punt de vista molt útils en la presa de decisions.

En resum, l’externalització permet contractar allò que calgui a cada moment sense compromisos que excedeixin la necessitat. Una excel·lent eina estratègica per a empreses de qualsevol sector i mida, sovint no prou aprofitada.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Artículos relacionados

Comments are closed.